Petycja podpisana już 9129 razy!

Już wystarczy

nam imigrantów!

Nie chcemy drugiej Francji! Dość korupcji przy wydawaniu pozwoleń! Żadnego socjalu dla imigrantów!

Masowa
imigracja
z państw
islamskich

W samym 2022 roku rząd PiS przyjął kilkadziesiąt tys. imigrantów z państw muzułmańskich.

Korupcja
w resorcie
spraw
zagranicznych

Za 5 tys. dolarów na afrykańskich straganach można było kupić wjazd do Polski.

Tysiące
beneficjentów
programów
socjalnych

Przywileje emerytalne czy świadczenia 500+ to tylko niektóre z programów socjalnych, z których korzystają imigranci.

Treść petycji

Odbiorca: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

Szanowny Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów RP

Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości stała się europejskim liderem wprowadzania multikulturalizmu. Pomimo patriotycznych haseł i deklarowanego sprzeciwu wobec przyjmowania nielegalnych imigrantów, Pana rząd sprowadził setki tysięcy przybyszów z całego świata. Mówimy tutaj o 700 tys. tzw. pozwoleń na pierwszy pobyt dla imigrantów ze 148 krajów w samym 2022 roku. Z kolei aż 136 tys. pozwoleń na pracę otrzymali obywatele krajów muzułmańskich, takich jak Arabia Saudyjska czy Pakistan.

Na naszych oczach bezpieczny i stabilny kraj, jakim do niedawna była Polska, zamienia się w drugą Francję. Cudzoziemcy stopniowo zajmują miejsca pracy, nawet w najmniejszych miastach. Co Pan powie matkom, które lada moment przestaną puszczać dzieci na place zabaw w obawie przed awanturami imigrantów?!

Jako świadomy obywatel pragnę zauważyć, że Pana decyzja o przyznaniu długiej listy przywilejów socjalnych sprzyja imigracji do Polski całych rodzin z zagranicy. Przykładem jest tu program 500+, z którego korzysta ponad 200 tys. obywateli innych państw. Przy dodaniu do tego wszystkich dotacji i projektów integracyjnych okazuje się, że Polska kroczy drogą państw zachodnich, które dziś zamieszkują miliony imigrantów żyjących głównie ze środków pochodzących z zasiłków. A przecież nikt mnie nie zapytał o zgodę na przekazywanie im co miesiąc pieniędzy z moich podatków. 

Niedawna afera wizowa, która obnażyła, że wjazd do Polski można było po prostu kupić na afrykańskim straganie, choć jest aferą korupcyjną, to wydaje się w pełni komplementarna z polityką prowadzoną przez rząd PiS od 2015 roku. Ja jednak nie chcę żyć w takim państwie.

Domagam się od Pana pilnych i przemyślanych działań mających na celu powstrzymanie niekontrolowanej i masowej imigracji do naszego kraju. Polska to nie przytułek, jakakolwiek imigracja powinna podlegać warunkowaniu ilościowemu oraz jakościowemu. 

Żądam też zniesienia wszystkich programów socjalnych dla cudzoziemców oraz wyjaśnienia wspomnianej afery łapówkowo-imigracyjnej, wraz z ukaraniem winnych.

Z poważaniem,
 Twoje imię i nazwisko podane w formularzu 

Podpisz się!

  Powiedz NIE dla obecnej polityki migracyjnej rządów PiS!

  Plan odpowiedzialnej polityki migracyjnej

  Konfederacja jako jedyna partia zaprezentowała strategiczny plan dla polskiej polityki migracyjnej, którego brakuje w rządzie PiS oraz w programie PO. 12-punktowy pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej przewiduje:

  1. Likwidacja socjalu dla imigrantów – Państwowe programy socjalne i demograficzne wyłącznie dla polskich obywateli. Brak preferencji dla cudzoziemców w dostępie do usług publicznych. Likwidacja przywilejów emerytalnych dla cudzoziemców.
  2. Jak najszybszy powrót uchodźców – Uchylenie automatycznego przedłużania prawa pobytu dla uchodźców po ustaniu sytuacji zagrożenia ich życia. Zlikwidowanie innych zachęt do osiedlania się w Polsce. Organizacyjne wsparcie szybkich powrotów do krajów pochodzenia.
  3. Limit napływu migrantów – Przywrócenie kontroli nad napływem imigracji spoza UE. Ustalenie rocznego limitu pozwoleń na wjazd z konkretnych krajów. Wstrzymanie napływu muzułmanów.
  4. Dekoncentracja migracji – wprowadzenie maksymalnych pułapów procentowych imigrantów na jednostkę samorządu terytorialnego.
  5. Procedury gwarantujące bezpieczeństwo – wprowadzenie ściślejszej weryfikacji imigrantów i likwidacja skróconych procedur imigracyjnych.
  6. Zasada „zero tolerancji” – Natychmiastowe wydalenie z kraju imigrantów nielegalnie zatrudnionych i tych, którzy złamali prawo. Podawanie narodowości i obywatelstwa sprawców przestępstw przez policję i prokuraturę. Szybkie i skuteczne procedury deportacji nielegalnych imigrantów.
  1. Delegalizacja szariatu – zakaz stosowania barbarzyńskich praktyk szariatu na terytorium Polski oraz finansowania islamu z zagranicy.
  2. Zakończenie umiędzynaradawiania szkół wyższych – Pierwszeństwo w przyjmowaniu na uczelnie publiczne i do akademików dla polskich obywateli. Likwidacja preferencji finansowej na rzecz obcokrajowców w finansowaniu szkolnictwa wyższego. Składanie wniosków o polskie granty i stypendia w języku polskim.
  3. Ochrona języka polskiego – Wzmocniona ochrona prawna języka polskiego w sferze publicznej. Język polski jedynym językiem urzędowym w Polsce.
  4. Presja integracyjno-asymilacyjna – wprowadzenie obowiązku opanowania języka polskiego w dwa lata jako warunek przedłużenia prawa pobytu.
  5. Obywatelstwo wyróżnieniem – Dziesięcioletnie moratorium na przyznawanie obywatelstwa. Ustalenie wysokich wymagań ustawowych dla starających się o obywatelstwo RP.
  6. Powroty Polaków – wspieranie powrotów z Zachodu i repatriacji Polaków z całego świata.

  PO-PiS manipuluje Polakami!

  PiS doszedł do władzy na hasłach antyimigracyjnych i tożsamościowych. Tymczasem jest najbardziej proimigracyjną partią w historii Polski. Z drugiej strony w piórka obrony polskiego bezpieczeństwa wewnętrznego przystraja się Platforma Obywatelska. Jednak to ich przedstawiciele chcieli przyjąć nielegalnych imigrantów w 2015 roku oraz utrudniali pracę strażników granicznych podczas kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. To hipokryci, którzy przed wyborami zmieniają zdanie.

  Wszelkie prawa zastrzeżone (C). 2023. Materiał KW Konfederacja Wolność i Niepodległość